วีดีโอแนะนำหมู่บ้าน

โดย : นิสิตสาขาวิชาภาพยนตร์และสื่อดิจิทัล

 

 

. . .

 

ประวัติความเป็นมาของหมู่บ้าน

ตามคำบอกเล่าของผู่เฒ่าเล่าขานต่อกันมา เดิมที่หมู่บ้านบุ่งเข้ตั้งอยู่บนหุบเขามอยาว บริเวณเขาใหญ่ (ปัจจุบันอยู่ในเขตอุทยานแห่งชาติ) และบุคคลทั่วไปจะเรียกกันว่าบ้านดง ต่อมาทางการได้กั้นเป็นเขตป่าสงวน จึงทำให้ชาวบ้านดงได้ได้ทยอยขยับขยายลงมาตามสายน้ำของหุบเขา ได้มาตั้งถิ่นฐานใกล้กับหนองน้ำ ลำน้ำ ลักษณะเป็นบุ่ง และมีจระเข้อาศัยอยู่จำนวนหนึ่ง ชาวบ้านจึงได้ตั้งชื่อหมู่บ้านบุ่งเข้ตั้งแต่นั้นมา

 

. . .

 

ผลิตภัณฑ์ชุมชนที่น่าสนใจ

– กลุ่มผลิตพรมเช็ดเท้า
– กลุ่มทำขนมบุ่งเข้
– กลุ่มผลิตหน่อไม้ดอง
– กลุ่มทำไม้กวาดดอกหญ้า
– กลุ่มเพาะพันธุ์กล้าไม้สมุนไพร
– กลุ่มโฮมสเตย์
– กลุ่มผู้เลี้ยงสัตว์
– กลุ่มผู้ผลิตปุ๋ยชีวภาพ

 

. . .

 

ทรัพยากรธรรมชาติ

– ติดกับเขตอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ ซึ่งมีความอุดมสมบูรณ์ของป่าไม้พอสมควร
– มีทรัพยากรน้ำที่อุดมสมบูรณ์จากอ่างเก็บน้ำคลองสีเสียดอันเนื่องมาจากพระราชดำริและมีน้ำจากสระน้ำสาธารณะ จำนวน ๒ แห่ง

 

. . .

 

สถานที่ท่องเที่ยว

อ่างเก็บน้ำคลองสีเสียด ตั้งอยู่ทางทิศเหนือของวัดป่าศรีถาวรนิมิต บริเวณเชิงเขาใหญ่ เป็นแหล่งน้ำและแหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญของบ้านบุ่งเข้ สร้างตามพระราชดำริของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ เมื่อครั้งทรงเสด็จมายังวัดป่าศรีถาวรนิมิตในปี พ.ศ.2537

วัดป่าศรีถาวรนิมิต ก่อตั้งโดยพระราชพิพัฒนาทร (ถาวร จิตตถาวโร) ผู้ช่วยเจ้าอาวาส วัดปทุมวนารามราชวรวิหาร ในความอุปถัมภ์ของมูลนิธิถาวรจิตตถาวโร-วงศ์มาลัย

วัดบุ่งเข้สุขาราม

 

. . .

 

ผลงานการพัฒนาผลิตภัณฑ์จากวัตถุดิบในชุมชน

โดย : นิสิตวิชาเอกการสื่อสารเพื่อการจัดการนวัตกรรม

 


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *