ตำบลหนองแสง อำเภอปากพลี จังหวัดนครนายก

เป็นตำบลอยู่ในทางทิศเหนือของอำเภอปากพลี จังหวัดนครนายก
ระยะทางห่างจากอำเภอปากพลีประมาณ 7 กิโลเมตร

พื้นที่ส่วนใหญ่ทำการเกษตร โดยมีธรรมชาติที่สวยงาม
และติดกับพื้นที่อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ เหมาะกับการท่องเที่ยวนวัตวิถี
รวมทั้งการท่องเที่ยวในเชิงอนุรักษ์ธรรมชาติ
พร้อมทั้งเรียนรู้ศิลปวัฒนธรรมไทยพวนจากคนท้องถิ่นอีกด้วย

 

 

จัดทำโดย :
วิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคม มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ